Skip to content

Belangrijk om te weten

Camperverzekeringen

Camperverzekeringen: er komt best wat bij kijken. In het basistarief van de camperhuur zijn soms al casco- en aansprakelijkheidsverzekeringen opgenomen, soms ook niet. Het zijn ingewikkelde termen en afkortingen die verhuurders gebruiken: CDW, LDW, VIP… Lees hieronder wat ze concreet betekenen en waarom wij adviseren voor meer zekerheid te kiezen.

CanaDream Super Van Camper

Basisverzekering

Hoog eigen risico

Vrijwel alle campers zijn verzekerd tegen schade aan eigendommen van een derde partij voor een bedrag tussen de $ 1 en $ 5 mln. Voor schade bent u meestal als huurder aansprakelijk voor de eerste $ 7.500 van de schadekosten in geval van een ongeluk, schade aan banden en voorruit, sleepkosten, brand, diefstal, inbraak en vandalisme. Daar kunnen nog administratiekosten per claim bijkomen.

Let op:

  • Uw camperverzekering dekt geen persoonlijk letsel of verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen. Daarvoor dient u een reisverzekering af te sluiten.
  • Wanneer u de camper huurt tegen het basistarief, wordt van uw creditcard een borg ingehouden voor het bedrag dat overeenkomt met het eigen risico. Dat bedrag verschilt per verhuurder. Zorg dus voor een voldoende hoge kredietlimiet op uw creditcard wanneer u hiervoor kiest.
  • Uw eigen risico is van toepassing per schadegeval, niet per huurperiode.
  • Het eigen risico is altijd van toepassing, ongeacht welke partij schuldig is.
  • Wist u dat men in Canada geen verplichte WA -verzekering kent zoals in Nederland? Het is dus vaak heel moeilijk om schade op een ander te verhalen. De verhuurder zal daarom eventuele schades altijd op u verhalen, ook al zijn deze door een ander veroorzaakt.
  • Net als bij elke andere verzekering is ook bij de camperverzekering een aantal zaken uitgesloten, zoals schade door rijden onder invloed of bij tanken van de verkeerde brandstof. Lees hier de huurvoorwaarden goed op na.
  • Uw reisverzekering dekt geen schade aan een huurcamper.
Cruise America camper

Uw eigen risico verlagen

Ingewikkeld? Valt mee...

Campers Canada vindt het belangrijk dat u met een gerust gevoel met uw camper op pad gaat en adviseert u sterk uw eigen risico te verlagen. Dan wordt in elk geval uw creditcard niet voor duizenden dollars geblokkeerd en kunt u deze ook nog voor andere betalingen gebruiken.

Op veel websites leest u allerlei afkortingen voor afkoop van het eigen risico zonder veel toelichting wat het inhoudt: SLI, CDR, CDW… We maken het hieronder graag wat eenvoudiger voor u.

Qua camperverzekering maken we onderscheid tussen drie typen dekking: aansprakelijkheid en casco.

Aansprakelijkheid: Bij de meeste verhuurders is een standaard aansprakelijkheidsdekking t.o.v. derden inbegrepen in de huur. Verhuurders zijn verplicht dit aan te bieden. De dekking ligt tussen de $ 1 mln en $ 10 mln. De bijbehorende afkorting is SLI (Supplemental Liability Insurance), maar dat mag u wat ons betreft weer meteen vergeten…

Casco: Met de cascoverzekering verlaagt u uw eigen risico van doorgaans $ 7.500 naar een aanzienlijk lager bedrag van $ 1.500 tot $ 500. Daarnaast krijgt u de garantie dat u een vervangend voertuig krijgt als u niet meer verder kunt met uw camper, zelfs als dat uw eigen schuld is. De schade-dekking betreft bijvoorbeeld band- en voorruitschade, achteruitrijschade, hagelschade en schade aan het interieur. De bijbehorende afkorting is CDR (Collision Deductible Reduction). Voor een hoger bedrag koopt u uw eigen risico helemaal af tot $ 0 en heeft u dus ook geen borg. Dat noemt men CDW (Collision Deductible Waiver).

Schadevergoeding: Als u door een mechanisch defect langer dan 12 uur niet van uw camper gebruik kunt maken, maakt u extra kosten voor accommodatie en/of vervangend vervoer. Dit is bij sommige verhuurders verzekerd zodat u die kosten vergoed krijgt. Dit noemt men VIP (Vacation Interruption Protection).

Niet alle verhuurders werken overigens met dezelfde schadedekkingen. Wat er wel en niet is inbegrepen bij de camper van uw keuze, lichten we uiteraard uitgebreid toe in onze offerte.

Logo a.s.r.

Extra verzekeringen

Nog meer zekerheid

Bij campers van bijvoorbeeld CanaDream zijn bovenstaande verzekeringen inbegrepen. Maar: er is altijd een (beperkt) eigen risico. Daarnaast sluiten de meeste verhuurders schade aan de zogenaamde ‘overhead’ (bovenkant), ‘underbody’ (onderkant), bij kantelen van het voertuig en/of schade aan banden en voorruit, uit.

Daarom kunt u bij Campers Canada een extra camperverzekering van a.s.r. afsluiten. Voor slechts € 7,50 per dag (plus assurantiebelasting) bent u dan verzekerd voor juist die schades die door de verhuurder niet gedekt worden. En kunt u met een gerust hart met uw camper op reis gaan.

Back To Top